Byggnadsinfo

Sidan senast uppdaterad: 23 mars, 2022

Ritningar på de olika hustyperna i Spånlöt. Klicka på respektive hus för större bild.

Hustyp 753
Hustyp 753

Hustyp 831
Hustyp 831

Hustyp 835
Hustyp 835

Hustyp 851
Hustyp 851

Illustrationsplan
(vilken typ av hus har du?)
Illustrationsplan
Hustyp 763
Hustyp 763

Fasad
Hustyp 831

Fasad
Hustyp 835
Hustyp 811/861
Hustyp 811/861

Kartskiss på tomten från Samfälligheten till Bostadsrätten (inför ombildningen)

Kartskiss regleringKartskiss reglering

Byggritningar för entréingång
2st bilder som får överlappas

För 1½ planshus med entré på kortsidan (framsidan)Entre kortsidaEntre kortsida

För 1½ planshus med entré på långsidan

Entre långsidaEntre långsida