Utrustning

Sidan senast uppdaterad: 12 oktober, 2021

Inom samfälligheten har vi följande gemensam utrustning:

Kontaktpersoner gemensam utrustning:
Jimmy Pettersson, Spv 35 (2022-04)
Bertil Bäckman, Spv 24 (2022-04)

  • Gravyrpenna
  • Två långa stegar
  • En slägga

Utrustning skall återlämnas hel och ren.
Detta underlättar för alla, och man vet att när man själv skall låna så fungerar det.

Etapp 1A, 1B och 2:

  • Motorgräsklippare finns i resp garageförråd och tillhör etappen

Hemsidan:
Webmaster
Bosse Johansson, Wtv 68 (2021-08 tills vidare)

Släpkärra:
Finns ingen för närvarande