Nyinflyttad

Sidan senast uppdaterad: 26 februari, 2023

Hej, och varmt välkomna till Spånlöt där vi hoppas att Ni kommer att trivas!

Ni är ett av 168 hushåll i området som består av villor.
Området är indelat i olika etapper allt sedan området byggprojekterades. Totalt sett är det elva etapper och vilka de är kan ni se på listan här. Varje etapp har sin områdesansvarig. Ett uppdrag som vanligtvis alterneras mellan hushållen i etappen. Vem som är områdesansvarig för respektive etapp finner ni på vår hemsida under områdesansvariga.

Inom Spånlöt har vi några så kallade gemensamhetsanläggningar, bland annat ett fibernät för internet och TV samt en kvartersgård som går att låna. Dessa gemensamhetsanläggningar förvaltas genom en samfällighetsförening där samtliga hushåll är medlemmar. Föreningen tillsätter en styrelse vars sammansättning ni finner under styrelsemedlemmar.

En gång per år, vanligtvis i april månad, hålls en årsstämma i föreningen där bland annat styrelse och funktionärer utses samt beslut fattas om avgifter till föreningens förvaltning. Protokoll från stämmor och styrelsemöten finns på hemsidan under fliken Styrelsen.

Föreningens ekonomi sköts av en ekonomisk förvaltare, SBC, som ansvarar för bokföring och avgiftshantering. Vi ber er därför att så fort ändringar i ägarförhållandet informera vår förvaltare SBC om dessa förändringar. Se nederst på denna sida för instruktioner.

Varje vår och höst har alla etapper gemensamma städdagar. Dessa är fasta och infaller sista lördagen i april samt första lördagen i oktober. Tillsammans med grannarna fixar man det som behövs göras i hela området för allas trevnad och värde. En av etapperna, med rullande schema, ansvarar också för kvartersgårdens städning. Se schema här.

Både hundar och katter är välkomna i området, bara deras ägare ser till att plocka upp efter sig och att de inte stör, eller förstör för andra.

Eldning av trädgårdsavfall på den egna tomten är förbjuden. Vi hänvisar till Brännbackens avfallsanläggning.

För Er som flyttat in i etapp 1A (Spånlötsv 5-23), 1B (Spånlötsv 25-63) samt etapp 2 (Spånlötsv 65-95) vill vi understryka att dessa områden är bilfria. Det innebär att ingen parkering sker i området eller på egen tomt. Endast vid ur och i lastning är det möjligt att ta in bilen och då ber vi Er köra mycket försiktigt med hänsyn till de barn som leker i området. På så sätt kan barnens lek ske på mycket tryggare villkor. Och kanske är det just därför Ni också köpt hus här!

I dessa områden är parkeringsplatserna begränsade, varför vi ber Er att i möjligaste mån placera bilen i garaget.

Dessa tre etapper har också gemensamma gräsytor som vi alla hjälps åt med att klippa. Framåt sommaren kommer Ni att få ett schema som delas ut av områdesansvariga. Varje husägare klipper naturligtvis gräset på och runt sin egen tomt under hela sommaren.

Ja, det var mycket information på en gång. Ni kanske har fler frågor och då hänvisar vi i första hand till vår hemsida eller Er områdesansvarig. Men självklart är Ni alltid välkomna att kontakta någon av oss i styrelsen!

Instruktion för avflyttande ägare vid ägarbyte

Från och med 1 Januari 2023 ska avflyttningar, byte av ägare, meddelas till SBC som ett Ärende på deras kundportal. Det väsentligaste är att en kopia av överlåtelseavtal eller köpekontrakt bifogas så att SBC kan uppdatera sina medlemsregister. SBC korrigerar avierna så brytpunkten blir överlåtelsedatum enligt köpekontraktet.

 • Logga in på sbc.se med bankid.
 • I vänster kolumn finns Ärenden – tryck på denna så kommer ni till en sida där era eventuella pågående ärenden listas.
 • Tryck på Skapa nytt Ärende (överst på sidan). Fyll i rutorna på ärendesidan:
  Rubrik: Fyll i att det gäller ”Avgift, medlem eller hyra” så att ärendet kommer till rätt person/avdelning.
  Skapa ärende med: Välj Förvaltare.
  Beskrivning: Meddela att fastigheten byter ägare samt för tydlighets skull vilken fastighet det handlar om (gata och husnummer).
  Prioritet/Önskar ärendet klart: Kan lämnas tomt.
  Bifoga filer: Tryck på ”Lägg till fil” för att bifoga det inskannade överlåtelseavtalet eller köpekontraktet.