Kvartersgården

Sidan senast uppdaterad: 19 september, 2022

Stugvärd 2022/2023
Cristin Törnblom – Spv 67

Vice Stugvärd
Posten är vakant.

Ordningsregler vid bokning av Kvartersgården:

 • Bokning endast av fastighetsägare inom Spånlöts Samfällighet, som skall närvara under hyrestiden (gäller ej vid pingis). Tillträde enligt överenkommelse med kvartersgårdsansvarig.
 • Städning avklarad samt nyckeln återlämnad senast klockan 12:00 följande dag.
 • Städning, dammsugning och våttorkning av golv i samtliga rum inklusive kök och toalett. Avtorkning av lister och fönsterbänkar. Upplockning av skräp och dylikt kring och utanför gården.
 • Minimistädning (vid möte, pingisspel och liknande) innebär sopning/dammsugning av golv samt översyn av kök och toalett.
 • Lampan i lilla rummet (med timer) skall ej släckas.
 • Inga djur inomhus.
 • Parkering får ej ske utanför kvartersgården utan på avsedd plats mellan fotbollsplanen och kvartersgården.
 • Entrédörren skall hållas stängd av hänsyn till grannar.
 • Tänk på ljudnivån.
 • Senast kl 23.00 skall aktiviteter upphöra.
 • Rökning förbjuden inomhus. Använd baksidan av kvartersgården. Samla ihop fimpar i en burk.
 • Är något trasigt, informera kvartersgårdsansvarig, då ni annars kan bli ersättningsskyldig.
 • Ansvaret för att området utanför är snöröjd och halkbekämpad åligger den som hyr kvartersgården.
 • Synpunkter och frågor ställs till kvartersgårdsansvarig som informerar styrelsen.
 • Låt oss alla hjälpas åt att bibehålla VÅR gemensamma
  kvartersgård i ett gott skick!

Tack för Er hjälp!

Kvartersgårdsansvarig / Styrelsen