Styrelsen

Sidan senast uppdaterad: 30 maj, 2019

Detta är Styrelsen 2019/2020:
Skicka e-post till styrelsen: info@spanlot.se

Ordförande

Anders Eriksson – Spv 34

(2020-04)

Ledamöter

Michael Sääf – Wtv 12
Mikael Sääf
(2021-04)

Evalena Rydberg – Wtv 28
(2021-04)

Emma Sahlén – Spv 32

(2020-04)

Petra Källered – Spv 22
(2020-04)

Suppleanter

Richard Ahlström – Wtv 46
Richard Ahlström
(2020-04)

Bo Johansson – Wtv 68
Bo Johansson
(2020-04)

Revisorer
Sören Kahlberg – Wtv 59 (2020-04)
Michael Nabb – Spv 29 (2020-04)

Revisorsuppleanter
Niclas Meissner – Spv 36 (2020-04)
Anders Rönngren – Spv 95 (2020-04)

Valberedning
Susanne Huttner – Spv 62 (2020-04)
Cecilia Engelkvist – Spv 26 (2020-04)