Styrelsen

Sidan senast uppdaterad: 20 februari, 2024

Detta är Styrelsen 2023/2024:
Skicka e-post till styrelsen: info@spanlot.se

Ordförande

Anders Eriksson – Spv 34

(2025-04)
Ledamöter

Michael Sääf – Wtv 12
Mikael Sääf
(2025-04) Sekreterare

Bo Johansson – Wtv 68
(2025-04) Kassör

Emma Sahlén – Spv 32

(2024-04)

Peter Fransson – Spv 58
(2024-04)

Suppleanter

Johan Jonsson – Spv 17
(2024-04)

Adjungerad styrelsemedlem (Utsedd av styrelsen 2023-12-05)
Mari Hellström – Wtv 98

Revisorer
Ulrika Grahn – Wtv 64 (2023-04)

Vakant

Revisorsuppleanter
Sigurd (Sigge) Brantsved – Wtv 33
Mari Hellström – Wtv 98

Valberedning
Vakant – Stämman bemyndigade styrelsen att lösa frågan