Styrelsen

Sidan senast uppdaterad: 10 oktober, 2020

Detta är Styrelsen 2020/2021:
Skicka e-post till styrelsen: info@spanlot.se

Ordförande

Anders Eriksson – Spv 34

(2021-04)

Ledamöter

Michael Sääf – Wtv 12
Mikael Sääf
(2021-04)

Evalena Rydberg – Wtv 28
(2021-04)

Emma Sahlén – Spv 32

(2021-04)

Petra Källered – Spv 22
(2021-04)

Suppleanter

Peter Fransson – Spv 58
(2021-04)

Erik Bergschöld – Spv 6
(2021-04)

Revisorer
Sören Kahlberg – Wtv 59 (2021-04)
Michael Nabb – Spv 29 (2021-04)

Revisorsuppleanter
Niclas Meissner – Spv 36 (2021-04)
Leif Tärnström – Wtv 76 (2021-04)

Valberedning
Vakant – Stämman bemyndigade styrelsen att lösa frågan