Styrelsen

Sidan senast uppdaterad: 19 september, 2022

Detta är Styrelsen 2021/2022:
Skicka e-post till styrelsen: info@spanlot.se

Ordförande

Anders Eriksson – Spv 34

(2023-04)

Ledamöter

Michael Sääf – Wtv 12
Mikael Sääf
(2023-04) Sekreterare

Linda Sääf – Wtv 12
(2024-04) Kassör

Emma Sahlén – Spv 32

(2024-04)

Peter Fransson – Spv 58
(2024-04)

Suppleanter

Bo Johansson – Wtv 68
(2023-04)

Vakant vid årsstämman – Stämman bemyndigade styrelsen att lösa detta.
Johan Jonsson – Spv 17 (utsedd av styrelsen 2022-05-24)
(2023-04)

Revisorer
Vakant vid årsstämman – Stämman bemyndigade styrelsen att lösa detta.
Ulrika Grahn – Wtv 64 (Utsedd av styrelsen 2022-06-13, medlemmarna informerade via utskick)
(2023-04)

Vakant – Stämman bemyndigade styrelsen att lösa detta.

Revisorsuppleanter
Sigurd (Sigge) Brantsved – Wtv 33
Vakant – Stämman bemyndigade styrelsen att lösa detta.

Valberedning
Vakant – Stämman bemyndigade styrelsen att lösa frågan