Områdesansvariga

Sidan senast uppdaterad: 19 september, 2022

Områdesansvariga 2021/2022

OmrådeAnsvarigAdressAnm
Etapp 1ATotte Johansson
Maria Anrell
Spånlötsv. 71
Etapp 1BJonas Ärlig
Therese Ärlig
Spånlötsv. 351
Etapp 2Niklas LundellSpånlötsv. 891
Etapp 3ALars Brännström
Gun Brännström
Spånlötsv. 181
Etapp 3BCarl-Johan Johansson
Lisbeth Johansson
Spånlötsv. 561
Etapp 3CMarie SamuelssonSpånlötsv. 761
Etapp 4 NorrSören KahlbergWedtorpsv. 592
Etapp 4 SöderMarcus LönnborgWedtorpsv. 662
Etapp 5Aingen infoWedtorpsv. 6-281
Etapp 5BRichard AlströmWedtorpsv. 461
Etapp 5CIngen infoWedtorpsv. 3-211

1) Enligt etappens praxis med rullande schema eller enligt förslag
2) Områdesansvarig kvarstår (ingen anmälan om byte förelåg)
3) Styrelsen uppdrogs att undersöka intresset bland etappens medlemmar

Ansvarsuppgifter för områdesansvariga
(Reviderade på årsstämman 2014)

Alla områden

 • Fungera som kontaktperson mellan det egna områdets hushåll och styrelsen
 • Förmedla områdets önskemål om inköpsbehov och andra åtgärder inför det kommande verksamhetsåret i god tid före styrelsens budgetarbete
 • Ansvara för samordning inför städning i/vid kvartersgården (enligt städschema)
 • Kontrollera Lekplatsens kondition och i synnerhet notera eventuella säkerhetsbrister
 • Samordna arbetsuppgifter inför städdagarna, i synnerhet åtgärdande av eventuella säkerhetsbrister
 • Ansvara för inköp av material till städdagarna
 • Ansvara för eventuella inköp av ex korv & dricka vid städdagarna
 • Dela ut kallelse till städdagarna i god tid

Områden med gemensam Gräsklippare och/eller gemensamma garage

 • Ansvara för inköp av bensin till områdets gräsklippare
 • Ansvara för att gräsklippare fungerar och servas vid behov
 • Upprätta turordningslista för gräsklippning av gemensamma ytor
 • Kontrollera garagens kondition och notera eventuella säkerhetsbrister
 • Ansvara för inköp av och utbyte av trasiga glödlampor.

Områden med Grannsamverkan

 • Fungera som kontaktperson för grannsamverkan

Generella förhållningsregler
Vid inköp eller servicekostnader överstigande 1000 kr skall styrelsen ge sitt godkännande.
Vid inköp skall följesedel lämnas till styrelsens kassör efter att ha försetts med namn och område. Fakturan skall ställas till styrelsens kassör.

Information om hur inköp går till och vilka personer som har rätt att inhandla material kan man läsa om här: Köpbehöriga