Sophantering

Sidan senast uppdaterad: 19 september, 2022

Roslagsvatten (som även sköter avfallshämtning)
Roslagvattens hemsida
Tel: 08-540 835 40, mån – fre 07:00 – 16:00

Brännbacken (från och med 2012-01-01)
Brännbackens hemsida
mån : Stängt
tis : 10:00 – 19:00
ons : 10:00 – 19:00
tors : 10:00 – 19:00
fre : 10:00 – 16:00
lör : 10:00 – 16:00
sön : 10:00 – 16:00

Tömning av sopkärl
Frekvens: Torsdagar udda veckor, v26-35 varje vecka
Hämtningsschema

Spånlöt
Soptunnor (gällande Etapp 1A, 1B och 2)
För att minska slitaget på ”våra” innergårdar har vi börjat att ställa ut soptunnorna vid parkeringen.
För att detta skall fungera måste vi se till att inte ställa dessa tunnor för nära varandra.
Se till att avståndet mellan varje tunna är ca 50cm, så blir hämtningen gjord.
För annars blir det ej tömning.

Vid utebliven tömning:
Behåll kärlet i tömningsläge, vår entreprenör kommer tömma kärlet under nästa arbetsdag. Om tömning fortfarande inte utförts dagen efter ordinarie hämtning, kontakta Roslagsvattens kundservice.
Tel 08-540 835 40
Epost: avfall@roslagsvatten.se
Mån-fre 08.00-16.00

Hushållsavfallet från Österåkers kommun kommer från och med 1 januari 2005 att gå till förbränning för energiutvinning.

Kompostering
Vid kompostering av animaliskt avfall dvs kött, fisk och äggskal måste en anmälan ske till Miljö- och hälsoskyddskontoret.

Grovavfallshämtning (från kommunen hemsida):
Grovsopor uppstår när som helst på året, inte bara efter schema. Därför vill göra det enkelt för dig att lämna grovsopor när som helst på året.
Idag betalar alla för grovsopsinsamlingen, även de som inte slänger någonting. För att göra insamlingen mer rättvis får hädanefter de som vill få avfall hämtat betala ett självkostnadspris för hämtningen.
För att förbättra arbetsmiljön för dem som hämtar soporna byter vi ut den manuella hanteringen med lyft från marken mot insamling med kranbil. På så vis minskar vi risken för arbetsskador.