Vår historia

Sidan senast uppdaterad: 12 oktober, 2021

Historik fram till 2017

Det är nu 37 år sedan inflyttningen i nuvarande Spånlöt påbörjades. Går vi tillbaka 250 år i tiden till året 1753 omtalas Spånlöten vara fältet mot Wedtorpsvägen medan Wedtorpet låg bakom fotbollsplanen. Namnen antas komma från den såg som låg i området där även Röllingtorpet ingick (låg vid skyttevallen, cykelvägen ner mot Smedby sportfält). Namnen finns med på originalkartan över området från nämnda år där de handritade karttecknen vittnar om att området hade träskliknande förhållanden. Detta påminns vi också om i strövområdena runt kvartersgård och bollplan.

De första inflyttningarna i Spånlöt ägde rum under april 1980 då de första 20 husen (nr 25-63) från Gullringshus stod inflyttningsklara med adress Spånlötsvägen. Några månader senare följde nästa område med 16 hus (nr 5-23) som avslutade den första byggetappen.

Etapp 2 (nr 65 – 95), blev klar efter sommaren och innebar nu att totalt 46 fastighetsägare hade flyttat in i Spånlöt. För dessa började driften och förvaltningen av anläggningarna att ta form vilka omfattade kvartersgård, Centralantenn, lekplatser och övrig utrustning. Samfälligheten idag omfattar totalt 168 fastighetsägare där var och en äger 1/168 del av gemensamhetsanläggningarna. Under åren har många fastigheter bytt ägare vilket ställer krav på delaktighet och engagemang för att föreningen ska fungera.

Spånlöts första valda styrelse:
Samfällighetsföreningen fick sin första styrelse den 26 mars 1981 efter att en interimsgrupp bestående av Fritz Gudmundsson och Börje Törnqvist under det första inflyttningsåret hade handlagt de löpande ärendena. Vid bildandet av föreningen hade även etapp 3 Spånlötsvägen 6 – 88 blivit färdigbyggd vilket betydde att totalt 88 fastigheter ingick i föreningen.

Styrelsen som valdes var:
Fritz Gudmundsson (ordf), Elisabeth Berggren (vice ordf), Eva Adophson (sekr), Ulf Krook och Per-Erik Norrman (ledamöter). Ake Jonsson, adjungerad repr. för Gullringshus.
Suppleanter: Leif Karlsson och Börje Törnqvist (kassör).
Revisorer: Mikael Lennfors och Bengt Toss (ordinarie), Conny Söderström (suppleant).

Åren närmast efter 1981 blev en period där husbyggandet i Spånlöt nästan helt avstannade. Orsaken var att ränte­marknaden förändrades för privatfinasierade hus vilket påverkade byggplanerna för Wedtorpsvägen som delvis kom att säljas som tomter för att bebyggas styckevis. När lånebilden så småningom hade stabiliserats och husbyggnads-programmet reviderats gjordes de planerade husen på övre Wedtorpsvägen om till 44 bostadsrättsradhus med inflyttning fram till början av 1983. Några år senare hade även resterande delar av Wedtorpsvägen bebyggts och området stod klart.

Hösten 2007 upplöstes bostadsrättsföreningen och de två ingående fastigheterna styckades i 44 enskilda varefter de nya husägarna ingick i Samfällighetsföreningen individuellt.

Samma år, 2007, investerade Samfällighetsföreningen i ett nytt kabel-TV distributionsnät som ersatte den gamla koaxialkabeln. Fibernätet levererade förutom kabel-TV också internetanslutning via stadsnätet  genom individuella avtal med Teknikbyrån i Åkersberga för de fastighetsägare som så önskade mellan 2007 till 2016.

Ett nytt fiberavtal träffades med Com Hem (numera Tele2) och trädde i kraft Januari 2017 och omfattade internet och IPTV.

Dagens Spånlöt
Under huvudrubrikerna och speciellt fliken ”Nyinflyttade” ges värdefull information om styrelsens sammansättning samt övriga funktionärer. Hur föreningens arbete är tänkt att fungera genom ett brett engagemang är här närmare beskrivet liksom våra gemensamhetsanläggningar och hur utrustningen ska användas.

Välkommen till Spånlöt och ett trivsamt boende!

Kart från förr

Karta från nu

Styrelsen tackar Börje Törnqvist för text och bild.