Områden

Sidan senast uppdaterad: 19 september, 2022

Spånlöts samfällighet består av Spånlötsvägen och Wedtorpsvägen.

Spånlötsvägen är indelad i 6st etapper:
Etapp 1A (nummer 5 – 23)
Etapp 1B (nummer 25 – 63)
Etapp 2 (nummer 65 – 95)
Etapp 3A (nummer 6 – 30)
Etapp 3B (nummer 32 – 58)
Etapp 3C (nummer 60 – 88)

Wedtorpsvägen är indelad 5 etapper:
Etapp 4 Söder (nummer 58 – 104)
Etapp 4 Norr (nummer 23 – 61)
Etapp 5A (nummer 6 – 28)
Etapp 5B (nummer 30 – 56)
Etapp 5C (nummer 3 – 21)

Spånlötsvägen förkortas Spv.
Wedtorpsvägen förkortas Wtv.