Ytterligare ett inbrott i Spånlöt

Tyvärr fortsätter inbrottsvågen i Stockholms län och du har säkert läst på sociala medier att det går runt kriminella personer i Åkersberga och rekar i villaområden.

Återigen har en villa i vårt område drabbats av inbrott. Inbrottet skedde denna gång på Spånlötsvägen och inträffade under natten till torsdagen 4/1. Händelsen är polisanmäld.

Boende i Spånlöt uppmanas till vaksamhet gällande vilka som rör sig i området och var uppmärksam på om det ligger t.ex. en sopborste framför dörren hos dig själv eller en bortrest granne. Det kan vara ett sätt för tjuven att se vilka som är hemma eller inte.

Avstängning av gamla bredband och TV-lösning 31/1-17

Följande beslut har tagits av styrelsen:

I och med slutförandet av Com Hems internetlösning i samfälligheten kommer Teknikbyråns internetanslutning till Spånlöt att stängas den 31 Januari. Skälet till avstängningen är att föreningen saknar avtal med Teknikbyrån om internetleverans efter Com Hems övertagande av tjänsten.

I och med slutförandet av Com Hems TV-lösning för samfälligheten kommer föreningens TV-nät att stängas av den 31 Januari och alla programkort återsändas till Sappa. Även Boxer-utsändningen via fiber stoppas. Detta är en följd av inriktningsbesluten på årsstämman i April förra året.