Beslut om flytt av årsstämman

SPÅNLÖT SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

Beslut om flytt av årsstämman.

  • Styrelsen har beslutat att flytta fram det planerade årsmötet till 2020-08-27
  • COVID-19 utbrottet har stor påverkan i dessa dagar och vi försöker tänka på verksamheten men framförallt på våra medlemmar. Vi hoppas våra medlemmar har förståelse för detta.
  • Kallelse med underlag kommer att skickas ut i mitten av April, vi har valt att förbereda allt som vanligt men skjuter fram datumet för själva mötet.
  • Styrelsen arbetar i sin nuvarande form fram tills dess att årsmötets beslut att tagit kraft.

Allt gott och ta hand om varandra.

Styrelsen Spånlöt Samfällighetsförening
Anders Eriksson, ordförande
Bo Johansson, kassör
Mikael Sääf, sekreterare
Emma Sahlén
Petra Källered
Eva-Lena Rydberg
Richard Ahlström

Du kan läsa kallelsen i sin helhet här

Ändrade rutiner för utskick av avier till Spånlöt Samfällighetsförening

Föreningens ekonomiske förvaltare ÖBF (se nederst) har informerat om ändrade rutiner för när avierna skickas ut. De ändrade rutinerna innebär att avierna skickas cirka 10 veckor före förfallodatum, dvs i början av månaden före kvartalet som debiteringen avser.

Förfallodatum för avierna är oförändrade, det vill säga exakt enligt vad som beslutats på årsstämman: 28/2, 31/5, 31/8 och 30/11. Föreningens princip för förfallodatum har under många år varit sista dagen i andra månaden i kvartalet. ÖBF’s allmänna rutin för alla klientföreningar är att skicka avierna i början av månaden före betalperioden. Tidigare har ÖBF försökt att jämka mellan dessa principer genom att skapa och skicka ut avier för vår förening manuellt. Detta har fallerat några gånger och därför har styrelsen och ÖBF beslutat om denna rutinändring som innebär en anpassning till ÖBFs datorsystem utan att bryta mot våra beslutade förfallodatum.

Rutinändringen innebär att nästa avi skickas ut i början av Juni och avser kvartal 3 med förfallodatum 31 augusti. Avin för kvartalet därefter skickas ut i början av September och avser kvartal 4 med förfallodatum 30 November.

Styrelsen och ÖBF råder medlemmarna att lägga upp betalningen i sin internetbank så snart den kommit, med betalningsdatum enligt avins förfallodatum. Detta för att inte glömma eller tappa bort avin.

Hälsningar
Bo Johansson, kassör i styrelsen för Spånlöt Samfällighetsförening

ÖBF, Österåkers Bostadsrättsförvaltning AB, är sen 2015 en del av SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB.