Ändrade rutiner för utskick av avier till Spånlöt Samfällighetsförening

Föreningens ekonomiske förvaltare ÖBF (se nederst) har informerat om ändrade rutiner för när avierna skickas ut. De ändrade rutinerna innebär att avierna skickas cirka 10 veckor före förfallodatum, dvs i början av månaden före kvartalet som debiteringen avser.

Förfallodatum för avierna är oförändrade, det vill säga exakt enligt vad som beslutats på årsstämman: 28/2, 31/5, 31/8 och 30/11. Föreningens princip för förfallodatum har under många år varit sista dagen i andra månaden i kvartalet. ÖBF’s allmänna rutin för alla klientföreningar är att skicka avierna i början av månaden före betalperioden. Tidigare har ÖBF försökt att jämka mellan dessa principer genom att skapa och skicka ut avier för vår förening manuellt. Detta har fallerat några gånger och därför har styrelsen och ÖBF beslutat om denna rutinändring som innebär en anpassning till ÖBFs datorsystem utan att bryta mot våra beslutade förfallodatum.

Rutinändringen innebär att nästa avi skickas ut i början av Juni och avser kvartal 3 med förfallodatum 31 augusti. Avin för kvartalet därefter skickas ut i början av September och avser kvartal 4 med förfallodatum 30 November.

Styrelsen och ÖBF råder medlemmarna att lägga upp betalningen i sin internetbank så snart den kommit, med betalningsdatum enligt avins förfallodatum. Detta för att inte glömma eller tappa bort avin.

Hälsningar
Bo Johansson, kassör i styrelsen för Spånlöt Samfällighetsförening

ÖBF, Österåkers Bostadsrättsförvaltning AB, är sen 2015 en del av SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *