Enkätundersökning – Uppföljning efter 1 år med Com Hem

Till enkätundersökning

Enkätundersökning Bredband och TV-utbud i fibernätet
Styrelsen har beslutat att följa upp bytet av TV och Bredbandsleverantör med en enkätundersökning. Målet är att mäta kundnöjdheten och jämföra resultatet med situationen före bytet till Com Hem.

Medverkan är frivillig men dina svar är viktiga för styrelsen ska få en bild av om någonting kan förbättras. Kom ihåg att dina svar inte kan ersättas av någon annans.

De uppgifter du lämnar hanteras konfidentiellt. Endast en av styrelsen utsedd enkätansvarig hanterar de ifyllda enkäterna. Resultaten redovisas i form av tabeller och diagram, där ingen enskild persons svar kan utläsas. Enkäten tar 5-10 minuter att besvara.

Enkäten ska besvaras senast 2018-03-04 och en gång per hushåll, därför finns det en avslutande kontrollfråga gällande vilken adress som svaren avser. Denna fråga är endast till för att sortera bort eventuella dubbletter. Svaren hanteras som vi beskriver ovan helt anonymt.

Har du några frågor rörande undersökningen eller om ni inte har tillgång till dator/internet så kan du kontakta någon av nedanstående för att få enkäten på papper.

Bosse Johansson, Wedtorpsvägen 68, 070-758 04 13
Anders Eriksson, Spånlötsvägen 34, 070-698 81 01

Tack för din medverkan
/Styrelsen

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *